محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
پال جی دیتل، هاروی دیتل، حسین ابراهیم زاده قلزم (مترجم)، صدرا حسین زاده قلزم (ویراستار) پال جی دیتل
ناشر: صفار - 30 تیر 1392
380000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: اتحاد، ادبستان - 11 مرداد 1388
485000 ریال
پال جی دیتل، هاروی دیتل، علیرضا انصاری (مترجم) پال جی دیتل
ناشر: ناقوس، الیاس - 8 مرداد 1391
850000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل هاروی دیتل
ناشر: اتحاد - آبان 1394
750000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: اتحاد، ادبستان - 9 مهر 1390
485000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم)، محمدحسن مهدوی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: جهان نو - 23 مرداد 1389
225000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل هاروی دیتل
ناشر: اتحاد - شهریور 1395
1750000 ریال
پال جی دیتل، هاروی دیتل پال جی دیتل
ناشر: آیلار - 3 شهریور 1398
1750000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، علیرضا انصاری (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: ناقوس - 25 خرداد 1390
700000 ریال
پال جی دیتل پال جی دیتل
ناشر: آیلار - اردیبهشت 1397
1200000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، حسین ابراهیم زاده قلزم (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: جنگل - 28 فروردین 1387
89500 ریال
پال جی دیتل، سعید هراتیان (مترجم)، مهرداد توانا (مترجم) پال جی دیتل
ناشر: پارسه، گروه مهندسی - پژوهشی ساحر - 12 شهریور 1390
270000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، سعید هراتیان (مترجم)، مهرداد توانا (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: پارسه، گروه مهندسی - پژوهشی ساحر - 4 مهر 1390
270000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، هادی محمدزاده (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: جنگل، جاودانه - 11 بهمن 1389
160000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد