ترتیب بر اساس:
پاتریک لنچیونی، رضا رایان راد (مترجم) پاتریک لنچیونی
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - اردیبهشت 1401
2380000 ریال 2142000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
پاتریک لنچیونی، سعید یاراحمدی (مترجم) پاتریک لنچیونی
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - اسفند 1401
1290000 ریال 1161000 ریال
پاتریک لنچیونی، مهران رضوانی (مترجم)، سعید زرگریان (مترجم) پاتریک لنچیونی
ناشر: نشر آموخته - شهریور 1400
1680000 ریال 1512000 ریال
پاتریک لنچیونی، مریم انصاری (مترجم) پاتریک لنچیونی
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - تیر 1402
1480000 ریال 1332000 ریال
پاتریک لنچیونی، فضل اله امینی (مترجم) پاتریک لنچیونی
ناشر: فرا - اسفند 1397
149000 ریال
پاتریک لنچیونی، علی اصغر تاتلاری (مترجم) پاتریک لنچیونی
ناشر: نوین توسعه - اردیبهشت 1396
150000 ریال
پاتریک لنچیونی، فضل اله امینی (مترجم) پاتریک لنچیونی
ناشر: فرا - مهر 1385
19500 ریال
پاتریک لنچیونی، فضل اله امینی (مترجم) پاتریک لنچیونی
ناشر: فرا - بهمن 1388
38000 ریال
ناشر: آریانا قلم - آذر 1398
860000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد