ترتیب بر اساس:
ویکتورامیل فرانکل، اکبر معارفی (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1400
850000 ریال 765000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، امیر لاهوتی (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: جامی - شهریور 1402
1150000 ریال 1035000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، احمد صبوری (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: آشیان - تیر 1398
750000 ریال 675000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، مصطفی تبریزی (مترجم)، علی علوی نیا (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: شرکت نشر فراروان - آبان 1400
700000 ریال 630000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، الهام مبارکی زاده (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: پل - بهمن 1398
1700000 ریال 1530000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، کیومرث پارسای (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: تمدن علمی - خرداد 1402
1850000 ریال 1665000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، نهضت صالحیان (مترجم)، مهین(افسرکشمیری) میلانی (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: لیوسا - دی 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، کیومرث پارسای (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: تمدن علمی - اسفند 1399
1350000 ریال 1215000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، علیرضا ارجاع (مترجم)، افسانه رشیدیان (ویراستار) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: شمشاد - تیر 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
ویکتورامیل فرانکل ویکتورامیل فرانکل
ناشر: آشیان - اسفند 1397
750000 ریال 675000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، عبدالله جمنی (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: آوای مکتوب - اردیبهشت 1402
950000 ریال 855000 ریال
دانیل گلمن، ویکتورامیل فرانکل، پروانه طاهری (مترجم) دانیل گلمن
ناشر: عطر کاج - تیر 1402
1440000 ریال 1296000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، الهام نجفی مهیاری (مترجم)، مهدی نجفی مهیاری (مترجم) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: سرایش - مرداد 1402
780000 ریال 702000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، مهین(افسرکشمیری) میلانی (مترجم)، ملیحه وفامهر (ویراستار) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: لیوسا - بهمن 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
ویکتورامیل فرانکل، فرخ سیف بهزاد (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) ویکتورامیل فرانکل
ناشر: لیوسا - دی 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 65 مورد