ترتیب بر اساس:
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: هورمزد - مهر 1401
1190000 ریال 1071000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، کیومرث پارسای (مترجم) راجر فیشر
ناشر: تمدن علمی - مرداد 1402
2450000 ریال 2205000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، نسرین امامی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، بروس پاتن، مهرداد فروزنده (مترجم)، سیما بیان فر (ویراستار) راجر فیشر
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1401
1400000 ریال 1260000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری راجر فیشر
ناشر: شباهنگ - بهمن 1398
950000 ریال 250000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، مهدی قراچه داغی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: اسرار دانش، شباهنگ - آبان 1391
950000 ریال
ویلیام یوری، فرخ بافنده (مترجم) ویلیام یوری
ناشر: نسل نو اندیش - خرداد 1398
599000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، مهرداد فروزنده (مترجم) راجر فیشر
ناشر: نشر آموخته - 1399
400000 ریال
ویلیام یوری، راضیه نیک طلب (مترجم) ویلیام یوری
ناشر: مرندیز - بهمن 1388
38000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1400
2500000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، بروس پاتن، محمدامین کریمی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند - آبان 1401
2200000 ریال
ویلیام یوری، فرخ بافنده (مترجم) ویلیام یوری
ناشر: نسل نو اندیش - آذر 1399
2999000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد