محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ویلیام دیلینی اوگریدی، مایکل دابروولسکی ویلیام دیلینی اوگریدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 دی 1401
4100000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
ویلیام دیلینی اوگریدی، مایکل دابروولسکی، مارک آرنف، علی درزی (مترجم) ویلیام دیلینی اوگریدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 مرداد 1384
390000 ریال
ویلیام دیلینی اوگریدی، مایکل دابروولسکی، مارک آرنف، علی درزی (مترجم) ویلیام دیلینی اوگریدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مرداد 1384
78000 ریال
ویلیام دیلینی اوگریدی، معصومه نجفی پازوکی (مترجم) ویلیام دیلینی اوگریدی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - بهمن 1396
270000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد