محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ورنر نلسون، حسین فرشادمقدم (مترجم)، پوراندخت غلامی پورشیرازی (مترجم)، پیام کشاورزچافجیری (مترجم)، بهنام ثبوتی (ویراستار) ورنر نلسون
ناشر: علوم کامپیوتر - 27 مرداد 1393
500000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 5 خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
ورنر نلسون، بهنام ثبوتی (مترجم)، پیام کشاورز چافجیری (مترجم)، کیانوش خلیلی (مترجم) ورنر نلسون
ناشر: علوم کامپیوتر - 1 مرداد 1391
282000 ریال
ورنر نلسون، غلامحسین شیروانی (مترجم)، داود خداآمرزیده (ویراستار)، مریم شیرمحمدی (ویراستار) ورنر نلسون
ناشر: اندیشه رفیع - 14 فروردین 1391
94500 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد