ترتیب بر اساس:
وحید قبادیان، خاطره اکرمی (ویراستار) وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1 فروردین 1399
980000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
کنت لبز، دونالد واتسون، وحید قبادیان (مترجم)، محمد فیض مهدوی (مترجم) کنت لبز
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
700000 ریال
وحید قبادیان، مهین اسدالله (ویراستار) وحید قبادیان
ناشر: علم معمار - بهمن 1395
1200000 ریال
دونالد واتسون، کنت لبز، وحید قبادیان (مترجم)، محمد فیض مهدوی (مترجم) دونالد واتسون
ناشر: دانشگاه تهران - 19 آذر 1392
200000 ریال
ناشر: پشوتن - 1393
350000 ریال
چارلز جنکز، وحید قبادیان (مترجم)، داریوش ستارزاده (مترجم) چارلز جنکز
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز - 21 مهر 1387
200000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد