ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 5 مهر 1400
1950000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
وحید حدادی اصل، نصیرالدین مکرم دری، رعنا ایمانی وحید حدادی اصل
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت - 1390
70000 ریال
یوسف محمدی، وحید حدادی اصل یوسف محمدی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت - 1390
130000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مرداد 1395
230000 ریال
محمد نجفی، مهدی سلامی کلجاهی، وحید حدادی اصل محمد نجفی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 9 تیر 1391
75000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1392
170000 ریال
وحید حدادی اصل، وحید کریم خانی وحید حدادی اصل
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت - 29 دی 1393
750000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 21 اردیبهشت 1387
40000 ریال
وحید حدادی اصل، مهدی سلامی کلجاهی وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 9 خرداد 1386
40000 ریال
محمد نجفی، مهدی سلامی کلجاهی، وحید حدادی اصل محمد نجفی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 26 دی 1391
90000 ریال
وحید حدادی اصل، زهرا قیابکلو وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی - 30 بهمن 1387
50000 ریال
وحید حدادی اصل، یوسف محمدی وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 8 مهر 1387
70000 ریال
وحید حدادی اصل وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی - 30 بهمن 1387
55000 ریال
وحید حدادی اصل وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت ملی صنایع پتروشیمی - تیر 1386
25000 ریال
وحید حدادی اصل، نصیرالدین مکرم دری، رعنا ایمانی وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 5 مرداد 1387
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد