ترتیب بر اساس:
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی(زیرنظر) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
650000 ریال 520000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
سعید دانشمندی، هوشنگ امیررسولی (مقدمه) سعید دانشمندی
ناشر: کتاب ارجمند - 20 بهمن 1389
119000 ریال
کارل برتیس، ادوارد اشوود، دیودای بروس، هوشنگ امیررسولی (مترجم) کارل برتیس
ناشر: ارجمند - 24 آبان 1391
129000 ریال
هوشنگ امیررسولی هوشنگ امیررسولی
ناشر: جعفری - 18 فروردین 1386
89000 ریال
دیوید.ای برونس، کارل برتیس، ادوارد اشوود، هوشنگ امیررسولی (مترجم) دیوید.ای برونس
ناشر: کتاب ارجمند - 23 اسفند 1391
800000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
650000 ریال
ریچارد مک فرسون، ماتیو آر. پینکوس، میلاد محمدعلیخانی (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) ریچارد مک فرسون
ناشر: خسروی - 24 دی 1391
79500 ریال
ریچارد مک فرسون، ماتیو آر. پینکوس، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) ریچارد مک فرسون
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 31 خرداد 1391
69000 ریال
محمدحسین قربانی (مترجم)، مسلم بهادری (مقدمه)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) محمدحسین قربانی (مترجم)
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 17 اسفند 1388
39000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 8 آذر 1388
76000 ریال
هوشنگ امیررسولی هوشنگ امیررسولی
ناشر: جعفری - 18 فروردین 1386
35000 ریال
موری رابرت، ویکتور رادول، دیوید بندر، کاتلین بوتام، آنتونی ویل، پیتر کنلی، خسرو سبحانیان (مترجم)، رامین رفیعی (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) موری رابرت
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 18 مرداد 1389
159000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، محمدحسین قربانی (مترجم)، لیلا پروانه (مترجم)، حسن محبتی (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) مایکل کاکس
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 26 بهمن 1390
ام.ان چاترجیا، هوشنگ امیررسولی (مترجم)، عارفه جعفریان (مترجم) ام.ان چاترجیا
ناشر: آییژ - 11 دی 1391
تامس ام دولین، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، موسی محمدنیاافروزی (مترجم)، نگار ارجمند (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) تامس ام دولین
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 30 خرداد 1390
195000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد