ترتیب بر اساس:
هندری وایزینگر، منصوره حکمی (مترجم)، علی کرمی (ویراستار) هندری وایزینگر
ناشر: بذر خرد - اسفند 1401
950000 ریال 855000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
هندری وایزینگر، پریچهر معتمدگرجی (مترجم) هندری وایزینگر
ناشر: مروارید، فیروزه - آذر 1399
850000 ریال
هندری وایزینگر هندری وایزینگر
ناشر: نسیم قلم - بهمن 1398
340000 ریال
هندری وایزینگر، سیدمهدی الوانی (مترجم)، محمدرضا ربیعی مندجین (مترجم) هندری وایزینگر
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 1382
9000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد