ترتیب بر اساس:
حسن محمدی، هاروی دیتل، حسین محمدی، پاول دیتل حسن محمدی
ناشر: نوپردازان - 16 مرداد 1390
600000 ریال 540000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: نص - اسفند 1396
1190000 ریال 1071000 ریال
حسن محمدی، هاروی دیتل، حسین محمدی، پاول دیتل حسن محمدی
ناشر: نوپردازان - 15 اسفند 1388
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: نص - تیر 1397
3290000 ریال 2961000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل، حسین ابراهیم زاده قلزم (مترجم)، بهجت نصری خرمایی (ویراستار) هاروی دیتل
ناشر: صفار - 24 آبان 1391
260000 ریال 234000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل هاروی دیتل
ناشر: صفار - خرداد 1394
420000 ریال 378000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل هاروی دیتل
ناشر: نص - 26 شهریور 1399
2990000 ریال 2691000 ریال
هاروی دیتل، پل دایتل، مرتضی صاحب الزمانی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: شیخ بهایی - تیر 1396
2000000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل، سهند سجادی (مترجم)، شیما نورمحمدی (مترجم)، مهدی حسینی نژاد (ویراستار) هاروی دیتل
ناشر: گسترش علوم پایه - 1393
390000 ریال
هاروی دیتل، تم نیتو، پاول دیتل، بهرام پاشایی (مترجم)، کورش کریمی طاری (ویراستار) هاروی دیتل
ناشر: جهان نو - 13 مهر 1388
150000 ریال
هاروی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: جهان نو - 29 آبان 1387
300000 ریال
پال جی دیتل، هاروی دیتل، حسین ابراهیم زاده قلزم (مترجم)، صدرا حسین زاده قلزم (ویراستار) پال جی دیتل
ناشر: صفار - 30 تیر 1392
380000 ریال
هاروی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: اتحاد - 23 خرداد 1384
450000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: ادبستان، آیلار - 16 شهریور 1393
2200000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: جهان نو، ادبستان - 5 خرداد 1393
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 54 مورد