ترتیب بر اساس:
نیما جمشیدی، بهاره جوانبخت، مهدی صرافی (ویراستار)، مرتضی گنجایی (ویراستار) نیما جمشیدی
ناشر: آفرنگ - 1399
1100000 ریال 990000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
محمدفرزان صباحی، نیما جمشیدی، هومن میرزاعلیان دستجردی، نگار میرشاهزاده محمدفرزان صباحی
ناشر: نشر آموخته - 11 اسفند 1392
600000 ریال 540000 ریال
علی ابویی مهریزی، نیما جمشیدی، سیدرسول مولایی، رضا رضائی، مایا جمشیدی علی ابویی مهریزی
ناشر: عابد، مهرگان قلم - 25 دی 1392
2500000 ریال
علی ابویی مهریزی، حمیدرضا بختیاری، نیما جمشیدی علی ابویی مهریزی
ناشر: عابد، مهرگان قلم - 1394
600000 ریال
نیما جمشیدی، جواد ممبینی نیما جمشیدی
ناشر: عابد - 1395
2050000 ریال
نیما جمشیدی، دامون افکاری نیما جمشیدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 9 تیر 1388
190000 ریال
نیما جمشیدی، علی ابویی مهریزی نیما جمشیدی
ناشر: عابد، مهرگان قلم - 6 بهمن 1393
850000 ریال
نیما جمشیدی، علی ابوی، حمید طاهرخانی، فیروز سلامی نیما جمشیدی
ناشر: عابد، مهرجرد - 8 دی 1388
195000 ریال
نیما جمشیدی، حمید طاهرخانی نیما جمشیدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 10 بهمن 1388
65000 ریال
نیما جمشیدی، حمید طاهرخانی، محمدعلی علوی، علی ابوئی مهریزی نیما جمشیدی
ناشر: عابد، مهرگان قلم - 31 خرداد 1389
85000 ریال
نیما جمشیدی، امیر رئوفی، محمد صفر آبادی فراهانی نیما جمشیدی
ناشر: عابد - 31 خرداد 1389
180000 ریال
نیما جمشیدی، فیروز سلامی، علی ابویی مهریزی، مصطفی رستمی، صدرا نصیری نیما جمشیدی
ناشر: عابد، مهرگان قلم - 3 بهمن 1388
50000 ریال
نیما جمشیدی، فاطمه ابراهیمی، علی ابرنی مهریزی، محسن قلی زادگان نیما جمشیدی
ناشر: عابد - 21 آذر 1388
70000 ریال
نیما جمشیدی، جواد ممبینی نیما جمشیدی
ناشر: عابد، مهرگان قلم - 21 خرداد 1391
1600000 ریال
نیما جمشیدی، فاطمه ابراهیمی، علی ابویی مهریزی نیما جمشیدی
ناشر: عابد، مهرگان قلم - 14 مهر 1387
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 39 مورد