ترتیب بر اساس:
رابرت الکس جانسون، نیلوفر نواری (مترجم) رابرت الکس جانسون
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - مرداد 1399
1410000 ریال 1269000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
رابرت ای. جانسون، نیلوفر نواری (مترجم)، فاطمه السادات رضایی (ویراستار) رابرت ای. جانسون
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - فروردین 1401
1090000 ریال 981000 ریال
داریل شارپ، سیمین موحد (مترجم)، نیلوفر نواری (ویراستار) داریل شارپ
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - آذر 1402
1280000 ریال 1152000 ریال
گونیلا بری ستروم، نیلوفر نواری (مترجم) گونیلا بری ستروم
ناشر: آفرینش گر - بهمن 1398
180000 ریال 162000 ریال
پاتریشیاآر. آدسون، سیمین موحد (مترجم)، نیلوفر نواری (ویراستار) پاتریشیاآر. آدسون
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - خرداد 1402
1680000 ریال 1512000 ریال
ناشر: آفرینش گر - آبان 1391
40000 ریال 36000 ریال
گونیلا بری ستروم، نیلوفر نواری (مترجم) گونیلا بری ستروم
ناشر: آفرینش گر - بهمن 1398
وضعیت: دست دوم (خوب)
100000 ریال 75000 ریال
نیلوفر نواری نیلوفر نواری
ناشر: آفرینش گر - اردیبهشت 1393
40000 ریال 36000 ریال
جیمز هالیس، سیدمرتضی نظری (مترجم)، نیلوفر نواری (ویراستار)، علی خشت پور (ویراستار) جیمز هالیس
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - مرداد 1399
1680000 ریال 1512000 ریال
گونیلا بریستروم، نیلوفر نواری (مترجم)، علی توکلی (مترجم) گونیلا بریستروم
ناشر: آفرینش گر - 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
100000 ریال 80000 ریال
ژان شینودا بولن، نیلوفر نواری (مترجم) ژان شینودا بولن
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی - بهمن 1400
1850000 ریال
گونیلا بری ستروم، نیلوفر نواری (مترجم) گونیلا بری ستروم
ناشر: آفرینش گر - بهمن 1398
180000 ریال
گونیلا بری ستروم، نیلوفر نواری (مترجم) گونیلا بری ستروم
ناشر: آفرینش گر - بهمن 1398
180000 ریال
الکس تی. کوئنک، نائومی ال کوئنک، سیمین موحد (مترجم)، نیلوفر نواری (ویراستار) الکس تی. کوئنک
ناشر: ماز - 1392
445000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد