محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)، مینا عبدالهی (مترجم)، عظیمه ایزدی (مترجم)، سیلویااسکات استامپ (ویراستار)، جانیس ال ریموند (ویراستار)، ال. کتلین ماهان (ویراستار) نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 5 اسفند 1391
160000 ریال 144000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - شهریور 1394
600000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - شهریور 1394
600000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - شهریور 1394
600000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - شهریور 1394
600000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - شهریور 1394
600000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 29 بهمن 1393
395000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 25 بهمن 1393
295000 ریال
نیاز محمدزاده هنرور نیاز محمدزاده هنرور
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - بهمن 1395
1000000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 4 اسفند 1398
1250000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 23 بهمن 1398
نیاز محمدزاده هنرور، مینا عبدالهی، ندا سوید نیاز محمدزاده هنرور
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 23 بهمن 1398
نیاز محمدزاده هنرور، مینا عبدالهی، ندا سوید، مهسا حاتمی نیاز محمدزاده هنرور
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 23 بهمن 1398
نمایش 1 - 15 از 23 مورد