ترتیب بر اساس:
حسین خاکسارنوری، مرجان نژادایران، سیده پروین حیات الغیب (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، الهام مقدادیان (ویراستار)، زهرا عزیزی (ویراستار) حسین خاکسارنوری
ناشر: مهر و ماه نو - آبان 1402
690000 ریال 621000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
آزیتا بیدقی، سیدعلی سیدان ملک، پیمان بیگدلی، امیر محمدبیگی، مرجان نژادایران (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، زهرا عزیزی (ویراستار)، اشرف سادات کبیری (ویراستار) آزیتا بیدقی
ناشر: مهر و ماه نو - آذر 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
نگار کاغذگران، نگار کاتبی (ویراستار) نگار کاغذگران
ناشر: کاگو - تیر 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
ضحی سکاکی، سیمین زاهدی، مهران افشاری، مرجان نژادایران (ویراستار)، علیرضا کاهیدوند (ویراستار)، علی ناظم زاده (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار) ضحی سکاکی
ناشر: مهر و ماه نو - دی 1402
3100000 ریال 2790000 ریال
مینا معبودی، الناز گنجکار، علیرضا کاهیدوند، نگار کاتبی (ویراستار)، معصومه حسینی صفا (ویراستار)، مرجان نژادایران (ویراستار) مینا معبودی
ناشر: مهر و ماه نو - آذر 1402
3300000 ریال 2970000 ریال
حسام الدین جلالی طهرانی، مرجان نژادایران (ویراستار)، شبیر قنبری (ویراستار)، محمدصدرا فراست کیش (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، مصطفی کرمی (ویراستار) حسام الدین جلالی طهرانی
ناشر: مهر و ماه نو - مرداد 1402
3200000 ریال 2880000 ریال
مینا معبودی، فرناز نصیری، مرجان نژادایران (ویراستار)، افسانه محبوب (ویراستار)، منیره فراهانی (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، تایماز کاویانی(گرافیست) مینا معبودی
ناشر: مهر و ماه نو - آذر 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
مینا معبودی، امیر محمدبیگی، منیره فراهانی (ویراستار)، زهرا عزیزی (ویراستار)، افسانه محبوب (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار) مینا معبودی
ناشر: مهر و ماه نو - بهمن 1401
350000 ریال
زهرا مروتی، امیر محمدبیگی، سیده پروین حیات الغیب (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، منیره فراهانی (ویراستار)، افسانه محبوب (ویراستار)، زهرا عزیزی (ویراستار)، سودابه زادخدمت (ویراستار)، تایماز کاویانی(گرافیست) زهرا مروتی
ناشر: مهر و ماه نو - بهمن 1401
350000 ریال
مینا معبودی، امیر محمدبیگی، سیده پروین حیات الغیب (ویراستار)، زهرا عزیزی (ویراستار)، منیره فراهانی (ویراستار)، افسانه محبوب (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، تایماز کاویانی(گرافیست) مینا معبودی
ناشر: مهر و ماه نو - بهمن 1401
350000 ریال
بهروز یحیی، امیر محمدبیگی، سیده پروین حیات الغیب (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، زهرا عزیزی (ویراستار)، منیره فراهانی (ویراستار)، افسانه محبوب (ویراستار)، سودابه زادخدمت (ویراستار)، تایماز کاویانی(گرافیست) بهروز یحیی
ناشر: مهر و ماه نو - بهمن 1401
350000 ریال
سیروس نبی زاده، سیده پروین حیات الغیب (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، منیره فراهانی (ویراستار)، افسانه محبوب (ویراستار)، زهرا عزیزی (ویراستار)، سودابه زادخدمت (ویراستار) سیروس نبی زاده
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1401
350000 ریال
آزیتا بیدقی، علیرضا حیدری، علیرضا قاسمی، محمدامین صالحی، محمدامین حمیدی، پیمان بیگدلی، سیدعلی سیدان ملک، نگار کاتبی (ویراستار)، سیدعلی صادقی (ویراستار)، مرجان نژادایران (ویراستار) آزیتا بیدقی
ناشر: مهر و ماه نو - آذر 1402
3980000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد