ترتیب بر اساس:
نوردهر رکنی نوردهر رکنی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1400
2700000 ریال 2430000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
روبرت هیوی، دیوید کالینز، جوزف گریسی، حمید خانقاهی ابیانه (مترجم)، نوردهر رکنی (مترجم)، جمیله سالار آملی (مترجم)، علی فضل آرا (مترجم)، یوسف قراچه داغی (مترجم)، محمدجواد قراگزلو (مترجم)، نگین نوری (مترجم) روبرت هیوی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1397
7200000 ریال 6480000 ریال
نوردهر رکنی نوردهر رکنی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1400
480000 ریال
نوردهر رکنی نوردهر رکنی
ناشر: دانشگاه تهران - 1382
150000 ریال
روبرت هیوی، جوزف گریسی، دیوید کالینز، یوسف قراچه داغی (مترجم)، جمیله سالار آملی (مترجم)، محمدجواد قراگزلو (مترجم)، نوردهر رکنی (مترجم)، علی فضل آرا (مترجم)، حمید خانقاهی ابیانه (مترجم)، نگین نوری (مترجم) روبرت هیوی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1397
850000 ریال
آسیه حسن زاده، نوردهر رکنی (ویراستار) آسیه حسن زاده
ناشر: آیندگان - مهر 1399
حامد اهری، امیرعلی انوار، عباسعلی مطلبی، نرگس مورکی، گل اندام آل علی (ویراستار)، نوردهر رکنی (زیرنظر) حامد اهری
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران - خرداد 1392
90000 ریال
دیوید کالینز، جوزف گریسی، روبرت هیوی، حمید خانقاهی ابیانه (مترجم)، علی فضل آرا (مترجم)، نوردهر رکنی (مترجم)، محمدجواد قراگزلو (مترجم)، جمیله سالار آملی (مترجم)، یوسف قراچه داغی (مترجم)، نگین نوری (مترجم) دیوید کالینز
ناشر: دانشگاه تهران - مرداد 1388
روبرت هیوی، جوزف گریسی، دیوید کالینز، یوسف قراچه داغی (مترجم)، جمیله سالار آملی (مترجم)، محمدجواد قراگزلو (مترجم)، نوردهر رکنی (مترجم)، علی فضل آرا (مترجم)، حمید خانقاهی ابیانه (مترجم)، نگین نوری (مترجم) روبرت هیوی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1397
حوریه شالچی (ویراستار)، سیدعلی حسینی (گردآورنده)، سهراب رسولی (گردآورنده)، حامد اهری (گردآورنده)، مریم ذبیحی (گردآورنده)، عباسعلی مطلبی (گردآورنده)، حمید راشدی (گردآورنده)، نوردهر رکنی (زیرنظر)، فرهاد دستمالچی (گردآورنده)، یاشار قزللو (گردآورنده)، دلاور شهباززاده (گردآورنده)، سید صدرا ایزدی (گردآورنده)، سیدفرزاد طلاکش (گردآورنده)، علی میثاقی (گردآورنده)، رامین خاکسار (گردآورنده)، ساسان رضایی (گردآورنده)، امیر خسروجردی (گردآورنده)، سیدعلی پوربخش (گردآورنده)، مهدی شاهمرادی مقدم (گردآورنده)، سیاوش سروری (گردآورنده)، امیرهمایون فرج زاده (گردآورنده)، نوید سلمان زاده (گردآورنده)، فرزان غلامین (گردآورنده) حوریه شالچی (ویراستار)
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران - مرداد 1389
48000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد