ترتیب بر اساس:
ناشر: آزاده - 26 مرداد 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
دانلد گودوین، نصرت الله پورافکاری (مترجم) دانلد گودوین
ناشر: رشد - 1396
900000 ریال 810000 ریال
ریتا اتکینسون، ارنست روپیکوت هیلگارد، ادوارد اسمیت، نصرت الله پورافکاری (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 3 خرداد 1390
118000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیا آلکوت سادوک، نصرت الله پورافکاری (مترجم) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 2 بهمن 1391
450000 ریال
بنجامین سادوک، نصرت الله پورافکاری، هرولد کاپلان بنجامین سادوک
ناشر: شهرآب - 1382
450000 ریال
ادوارد اسمیت، باربارا فردریکسون، جفری لافتس، سوزان نولن هوکسما، نصرت الله پورافکاری (مترجم) ادوارد اسمیت
ناشر: آینده سازان - 12 خرداد 1386
118000 ریال
ویرجینیا سادوک، هرولد کاپلان، بنجامین جیمز سادوک، نصرت الله پورافکاری (مترجم) ویرجینیا سادوک
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 1388
390000 ریال
اوشا برهمند، حسن بشیری، فاطمه نعمتی سوگلی تپه، نصرت الله پورافکاری اوشا برهمند
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 17 اسفند 1392
390000 ریال
ویرجینیا سادوک، هرولد کاپلان، بنجامین جیمز سادوک، نصرت الله پورافکاری (مترجم) ویرجینیا سادوک
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 1 مرداد 1390
198000 ریال
مایکل گراهام گلدر، جان گدیس، نصرت الله پورافکاری، ریچارد هیو مایکل گراهام گلدر
ناشر: قاضی جهانی - 1381
45000 ریال
ودی کان، جکی دبلروچ، نصرت الله پورافکاری (مترجم) ودی کان
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز - 16 اسفند 1385
20000 ریال
نصیر قائمی، نصرت الله پورافکاری (مترجم) نصیر قائمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز - 20 اسفند 1385
22000 ریال
نصرت الله پورافکاری، پدریگ رایت، جولیان استرن، مایکل فلان نصرت الله پورافکاری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز - 1381
29000 ریال
نصرت الله پورافکاری، حبیب اله خزائی (مترجم) نصرت الله پورافکاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - 1381
33500 ریال
مایکل گراهام گلدر، ریچارد میو، فیلیپ کاوئن، نصرت الله پورافکاری (مترجم) مایکل گراهام گلدر
ناشر: آینده سازان - 24 خرداد 1385
148000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد