ترتیب بر اساس:
مریم عدالتی فرد، نسیم خواجوی راد، عنایت صفوی (زیرنظر)، فرهاد شاهی (زیرنظر) مریم عدالتی فرد
ناشر: علوم کامپیوتر - بهمن 1392
298000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
محمد طاهر، ندا علیجانی، محبوبه ابراهیم پور، اعظم علمداری، مریم عدالتی فرد، نسیم خواجوی راد، ندا نادری، سمیرا شیرزاد، احسان زابلی، مریم مهرپویا محمد طاهر
ناشر: علوم کامپیوتر - مرداد 1393
498000 ریال
زینب نادرپور، نسیم خواجوی راد زینب نادرپور
ناشر: رهپویان شریف - مرداد 1393
1050000 ریال
زینب نادرپور، نسیم خواجوی راد زینب نادرپور
ناشر: رهپویان شریف - مرداد 1393
1050000 ریال
نسیم خواجوی راد، احمد یوسفی نسیم خواجوی راد
ناشر: رهپویان شریف - مرداد 1393
1050000 ریال
زینب نادرپور، نسیم خواجوی راد زینب نادرپور
ناشر: رهپویان شریف - مرداد 1393
1050000 ریال
نسیم خواجوی راد نسیم خواجوی راد
ناشر: رهپویان شریف - تیر 1392
نسیم خواجوی راد نسیم خواجوی راد
ناشر: رهپویان شریف - تیر 1392
نسیم خواجوی راد نسیم خواجوی راد
ناشر: رهپویان شریف - تیر 1392
نسیم خواجوی راد نسیم خواجوی راد
ناشر: رهپویان شریف - تیر 1392
نسیم خواجوی راد نسیم خواجوی راد
ناشر: رهپویان شریف - تیر 1392
زهره مقسومی، نسیم خواجوی راد، مریم جامعه شورانی زهره مقسومی
ناشر: رهپویان شریف - مرداد 1393
1050000 ریال
مریم عدالتی فرد، نسیم خواجوی راد، محمدتقی حمیدیان، مرجان علی عبدی، احمد یوسفی مریم عدالتی فرد
ناشر: رهپویان شریف - آبان 1391
مریم عدالتی فرد، نسیم خواجوی راد، محمدتقی حمیدیان، مرجان علی عبدی، احمد یوسفی مریم عدالتی فرد
ناشر: رهپویان شریف - آبان 1391
مریم عدالتی فرد، نسیم خواجوی راد، محمدتقی حمیدیان، مرجان علی عبدی، احمد یوسفی مریم عدالتی فرد
ناشر: رهپویان شریف - آبان 1391
نمایش 1 - 15 از 43 مورد