محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ادوارد دوبونو، مزدا صدری افشار (مترجم)، نسرین حکمی (ویراستار) ادوارد دوبونو
ناشر: کتاب آمه - 6 شهریور 1391
150000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 23 اسفند 1393
1500000 ریال
غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی، نسترن حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 10 دی 1390
250000 ریال
جان برد، زرین جمالفر (مترجم)، نسرین حکمی (ویراستار) جان برد
ناشر: پژواک - 30 شهریور 1390
28000 ریال
غلامحسین صدری افشار، نسترن حکمی، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 6 مرداد 1387
150000 ریال
غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی، نسترن حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 16 بهمن 1392
2800000 ریال
غلامحسین صدری افشار، نسترن حکمی (مترجم)، نسرین حکمی (مترجم) غلامحسین صدری افشار
ناشر: نیلوفر - 1383
120000 ریال
غلامحسین صدری افشار، نسترن حکمی، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 27 تیر 1384
غلامحسین صدری افشار، نسترن حکمی، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 6 مهر 1388
500000 ریال
غلامحسین صدری افشار، نسترن حکمی، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 6 مهر 1388
غلامحسین صدری افشار، نسترن حکمی، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 7 خرداد 1384
غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - خرداد 1396
1500000 ریال
غلامحسین صدری افشار، نسترن حکمی، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 27 اردیبهشت 1390
غلامحسین صدری افشار، نسترن حکمی، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 27 اردیبهشت 1390
غلامحسین صدری افشار، نسترن حکمی، نسرین حکمی غلامحسین صدری افشار
ناشر: فرهنگ معاصر - 1390
1000000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد