ترتیب بر اساس:
سیدعباس رضوی، داریوش نوروزی، ندا طاهری (ویراستار) سیدعباس رضوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 بهمن 1402
2080000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
دیوید پپینو، سیدکمال خرازی (مترجم)، ندا طاهری (ویراستار) دیوید پپینو
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 اردیبهشت 1394
300000 ریال
محمدرضا حافظ نیا، حسین ربیعی، ندا طاهری (ویراستار) محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 اردیبهشت 1399
330000 ریال
محمدرضا کارگر، مجید ساریخانی، ندا طاهری (ویراستار) محمدرضا کارگر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 اسفند 1398
380000 ریال
تقی آزادارمکی، ندا طاهری (ویراستار) تقی آزادارمکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 تیر 1393
80000 ریال
دانا ای. هندرسون، چارلز ال. تامپسون، فریده همتی (مترجم)، ندا طاهری (ویراستار) دانا ای. هندرسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 مرداد 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد