ترتیب بر اساس:
فرید زکریا، نجف شیخ سرایی (مترجم)، محسن توکلیان (مترجم)، حسینعلی یارخی (مترجم) فرید زکریا
ناشر: روزنه - اسفند 1399
3000000 ریال 2700000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
نمایش 1 - 1 از 1 مورد