ترتیب بر اساس:
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان، فخری صبوحی، فاطمه نظری مریم اقبالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - دی 1390
79500 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان مریم اقبالی
ناشر: اطمینان - اسفند 1391
160000 ریال
ناهید شاهقلیان، زهرا پارین هدایتی، مژگان مرتضوی (ویراستار) ناهید شاهقلیان
ناشر: حکیم هیدجی - تیر 1391
30000 ریال
ناهید شاهقلیان، مریم السادات هاشمی ناهید شاهقلیان
ناشر: حیدری - آذر 1392
129000 ریال
ناهید شاهقلیان، فهیمه کاشانی، مریم السادات هاشمی ناهید شاهقلیان
ناشر: حیدری - بهمن 1392
108000 ریال
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان مریم اقبالی
ناشر: حکیم هیدجی - فروردین 1390
85000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، الهه آشوری (مترجم)، زهرا زندیه (مترجم)، شهلا دبیرزاده (مترجم)، اکرم امین السادات (مترجم)، محمد رستگاری (مترجم)، بتون بیغمیان (مترجم)، منیژه شهنه (مترجم)، لیلی عالی پور (مترجم)، غلامرضا مدنی (مترجم)، فاطمه نظری (ویراستار)، مریم اقبالی (ویراستار)، ناهید شاهقلیان (ویراستار) جویس بلک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - تیر 1390
80000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، علی ضرغام (مترجم)، اصغر خلیفه زاده (مترجم)، مریم اقبالی (مترجم)، محسن شهریاری (مترجم)، مهین معینی (مترجم)، ناهید شاهقلیان (مترجم)، فخری صبوحی (مترجم)، فرزانه غلامی مطلق (مترجم) جویس بلک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بهمن 1384
50000 ریال
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان مریم اقبالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - فروردین 1387
35000 ریال
ناهید شاهقلیان، الهام داستان پور ناهید شاهقلیان
ناشر: حیدری - خرداد 1394
49000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد