ترتیب بر اساس:
ناهید جلیلی مرند ناهید جلیلی مرند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
160000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
مریم زارع (مترجم)، عاطفه زهرایی (مترجم)، ناهید جلیلی مرند (ویراستار) مریم زارع (مترجم)
ناشر: رهنما - 6 شهریور 1389
25000 ریال
ناهید جلیلی مرند ناهید جلیلی مرند
ناشر: دانشگاه الزهرا - 21 بهمن 1391
110000 ریال
سهیلا مهدیان دهکردی، ناهید جلیلی مرند (مترجم) سهیلا مهدیان دهکردی
ناشر: داود وکیل زاده - آبان 1394
ناهید جلیلی مرند (مترجم)، سهراب سپهری (شاعر) ناهید جلیلی مرند (مترجم)
ناشر: راه ابریشم - دی 1394
70000 ریال
صمد بهرنگی، ناهید جلیلی مرند (مترجم) صمد بهرنگی
ناشر: راه ابریشم - آبان 1397
130000 ریال
ناهید جلیلی مرند (مترجم)، راضیه معینی (مترجم)، سهراب سپهری (شاعر) ناهید جلیلی مرند (مترجم)
ناشر: دانشگاه الزهرا - 1 اسفند 1389
15000 ریال
ناشر: دانشگاه الزهراء (س) - بهمن 1394
140000 ریال
ناهید جلیلی مرند(گردآورنده)، ساناز دهخوارقانی(گردآورنده) ناهید جلیلی مرند(گردآورنده)
ناشر: دانشگاه الزهرا - 8 تیر 1399
460000 ریال
ناهید جلیلی مرند (گردآورنده) ناهید جلیلی مرند (گردآورنده)
ناشر: مهرراوش - اسفند 1396
250000 ریال
پیردو بومون، زینب قربان پور (مترجم)، ناهید جلیلی مرند (ویراستار) پیردو بومون
ناشر: راه ابریشم - 6 اسفند 1391
65000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد