ترتیب بر اساس:
نادر نعمت الهی، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار) نادر نعمت الهی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 25 آذر 1400
1150000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 1 بهمن 1401
560000 ریال 504000 ریال
سودابه باشی زاده، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار) سودابه باشی زاده
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - دی 1396
150000 ریال
محمدحسین محمدی، نازیلا فرمانی انوشه محمدحسین محمدی
ناشر: زوار - 25 تیر 1392
150000 ریال
محمد زاهدی اصل، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار) محمد زاهدی اصل
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - بهمن 1397
300000 ریال
مسعود عالمی نیسی، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار) مسعود عالمی نیسی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - بهمن 1397
400000 ریال
استیون پرسمن، ریچاردپی اف هولت، مهدی تقوی (مترجم)، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار)، مهدیه محمودزاده (ویراستار)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی(زیرنظر) استیون پرسمن
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 اسفند 1397
200000 ریال
سیداصغر کیوان حسینی، فاطمه دانشورمحمدزاده گان، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی(زیرنظر) سیداصغر کیوان حسینی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 اسفند 1397
290000 ریال
حبیب هنری، احمد محمودی، علی خزایی، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار) حبیب هنری
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 16 مهر 1399
370000 ریال
نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار)، محمدمهدی فرقانی (گردآورنده) نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - دی 1396
150000 ریال
معصومه رضایی زاده (ویراستار)، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار)، عباس شاکری(به اهتمام)، فرشاد مومنی(به اهتمام)، عبدالرسول قاسمی(به اهتمام)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی(زیرنظر) معصومه رضایی زاده (ویراستار)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 اسفند 1397
200000 ریال
قاسم پورحسن، مریم سلگی، نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی(زیرنظر) قاسم پورحسن
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 اسفند 1397
450000 ریال
نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار)، مریم شفقی(به اهتمام)، فائز دین پرست(به اهتمام) نازیلا فرمانی انوشه (ویراستار)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 16 مهر 1399
300000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد