محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
جمشیدکرشاسپ چوکسی، نادر میرسعیدی (مترجم) جمشیدکرشاسپ چوکسی
ناشر: ققنوس - 8 مرداد 1391
140000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
ژاله آموزگار، محمود حریریان، صادق ملک شهمیرزادی، نادر میرسعیدی ژاله آموزگار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 آذر 1388
200000 ریال
کریستوفر واکر، نادر میرسعیدی (مترجم) کریستوفر واکر
ناشر: ققنوس - 22 آبان 1398
95000 ریال
نادر میرسعیدی نادر میرسعیدی
ناشر: ققنوس - 23 تیر 1387
90000 ریال
مری هال، نادر میرسعیدی (مترجم) مری هال
ناشر: ققنوس - 29 مهر 1398
750000 ریال
نادر میرسعیدی نادر میرسعیدی
ناشر: مدرسه - 24 خرداد 1391
80000 ریال
جان کرتیس، نادر میرسعیدی (مترجم) جان کرتیس
ناشر: ترفند - 9 آذر 1388
75000 ریال
دان ناردو، نادر میرسعیدی (مترجم) دان ناردو
ناشر: ققنوس - 25 آذر 1387
38000 ریال
ریچارد کرینگتون، نادر میرسعیدی (مترجم) ریچارد کرینگتون
ناشر: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - مرداد 1394
350000 ریال
دان ناردو، نادر میرسعیدی (مترجم) دان ناردو
ناشر: ققنوس - 30 آذر 1387
90000 ریال
کورنلیوس تاسیتوس، نادر میرسعیدی (مترجم) کورنلیوس تاسیتوس
ناشر: ندای تاریخ - مهر 1396
100000 ریال
نادر میرسعیدی، کاظم سادات اشکوری (ویراستار) نادر میرسعیدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 28 خرداد 1390
50000 ریال
جان کرتیس، نادر میرسعیدی (مترجم) جان کرتیس
ناشر: نشر باد - 1 خرداد 1392
55000 ریال
والتر هینتس، نادر میرسعیدی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: ندای تاریخ - مهر 1396
100000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد