ترتیب بر اساس:
نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)، مینا عبدالهی (مترجم)، عظیمه ایزدی (مترجم)، سیلویااسکات استامپ (ویراستار)، جانیس ال ریموند (ویراستار)، ال. کتلین ماهان (ویراستار) نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 5 اسفند 1391
160000 ریال 144000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
مینا عبدالهی، نیوشا اصغری (تصویرگر) مینا عبدالهی
ناشر: آوای برتر - 31 فروردین 1388
4000 ریال
مینا عبدالهی، نیوشا اصغری (تصویرگر) مینا عبدالهی
ناشر: آوای برتر - 31 فروردین 1388
4000 ریال
نیاز محمدزاده هنرور، مینا عبدالهی، ندا سوید نیاز محمدزاده هنرور
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 23 بهمن 1398
نیاز محمدزاده هنرور، مینا عبدالهی، ندا سوید، مهسا حاتمی نیاز محمدزاده هنرور
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 23 بهمن 1398
نیاز محمدزاده هنرور، مینا عبدالهی، ندا سوید، مهسا حاتمی نیاز محمدزاده هنرور
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 23 بهمن 1398
نیاز محمدزاده هنرور، مینا عبدالهی، نادیا حفیظی، ندا سوید، مهسا حاتمی نیاز محمدزاده هنرور
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 20 بهمن 1398
مینا عبدالهی، حمیدرضا توتونچی، محسن صدیقیان، نیلوفر رسائی مینا عبدالهی
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 1 خرداد 1398
690000 ریال
ابوالقاسم یوسفی، مینا عبدالهی، حامد عبدالهی، علی نجف زاده، محسن صدیقیان، آرش جعفریه، بهزاد آسنجرانی ابوالقاسم یوسفی
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 4 خرداد 1398
380000 ریال
مرتضی صدیق(گردآورنده)، مینا عبدالهی(گردآورنده) مرتضی صدیق(گردآورنده)
ناشر: کتابکده کسری - 12 تیر 1398
400000 ریال
عظیمه ایزدی (مترجم)، نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)، مینا عبدالهی (مترجم)، سیلویااسکات استامپ (ویراستار)، جانیس ال ریموند (ویراستار)، ال. کتلین ماهان (ویراستار) عظیمه ایزدی (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 6 اسفند 1391
140000 ریال
عظیمه ایزدی (مترجم)، نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)، مینا عبدالهی (مترجم)، سیلویااسکات استامپ (ویراستار)، جانیس ال ریموند (ویراستار)، ال. کتلین ماهان (ویراستار) عظیمه ایزدی (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 6 اسفند 1391
190000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد