ترتیب بر اساس:
ناشر: نخستین - اردیبهشت 1397
600000 ریال 540000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
پترا بوز، مژگان محمدیان (مترجم) پترا بوز
ناشر: موج - تیر 1387
1500000 ریال 1350000 ریال
رابرت کاپلیس، مژگان محمدیان (مترجم) رابرت کاپلیس
ناشر: یساولی - تیر 1397
1900000 ریال 1710000 ریال
فرانک وینفورد، مژگان محمدیان (مترجم)، حاجیه اسحق بیگی حسینی (ویراستار) فرانک وینفورد
ناشر: موج - فروردین 1393
2000000 ریال
آنجلا گیر، مژگان محمدیان (مترجم)، حاجیه حسینی (ویراستار) آنجلا گیر
ناشر: افکار، موج - اسفند 1386
50000 ریال
ژانگ پینگ زنگ، مژگان محمدیان (مترجم)، بهروز نجفی (ویراستار) ژانگ پینگ زنگ
ناشر: دنیای نو - آبان 1385
175000 ریال
آنجلا گیر، مژگان محمدیان (مترجم)، حاجیه حسینی (ویراستار) آنجلا گیر
ناشر: افکار، موج - اسفند 1386
60000 ریال
عربعلی شروه، الگزاندر کروز، مژگان محمدیان (مترجم) عربعلی شروه
ناشر: ملائک - 1383
25000 ریال
جورج برنت بریجمن، مژگان محمدیان (مترجم) جورج برنت بریجمن
ناشر: موج - فروردین 1385
15000 ریال
آنجلا گیر، مژگان محمدیان (مترجم)، حاجیه حسینی (ویراستار) آنجلا گیر
ناشر: موج - فروردین 1387
55000 ریال
تیه شان چنگ، مژگان محمدیان (مترجم)، بهروز نجفی (ویراستار) تیه شان چنگ
ناشر: دنیای نو - آبان 1386
150000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد