محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
کمپیون کوئین، بابک جعفری (مترجم)، ارسیا تقوا (مترجم)، مژگان خادمی (مترجم) کمپیون کوئین
ناشر: قطره - 4 خرداد 1390
65000 ریال
آواتی. آلبرشت، چارلز هریک، بابک جعفری (مترجم)، ارسیا تقوا (مترجم)، مژگان خادمی (مترجم) آواتی. آلبرشت
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران - 21 مهر 1387
22000 ریال
لین ای. دلیسی، بابک جعفری (مترجم)، ارسیا تقوا (مترجم)، مژگان خادمی (مترجم) لین ای. دلیسی
ناشر: قطره - 19 اردیبهشت 1389
28000 ریال
فرزانه گل آقایی (مترجم)، مژگان خادمی (مترجم)، کبری راهزانی (مترجم)، نازی نجات (مترجم)، شراره خسروی (مترجم)، فاطمه صادقی کوربندی (مترجم)، فاطمه کنجه (مترجم) فرزانه گل آقایی (مترجم)
ناشر: حکیم هیدجی - 21 تیر 1390
115000 ریال
دایان جوزفسون، فاطمه صادقی (مترجم)، فرزانه گل آقایی (مترجم)، مژگان خادمی (مترجم)، کبری راهزانی (مترجم)، فاطمه گنجه (مترجم)، نازی نجات (مترجم) دایان جوزفسون
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 26 خرداد 1386
72000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد