ترتیب بر اساس:
مهین محمدی، بهادر ملک نیا مهین محمدی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 30 دی 1388
690000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
علی درویش زاده، ابوالقاسم وامقی (ویراستار)، ابراهیم اشراقی (ویراستار)، مهین محمدی (ویراستار) علی درویش زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 اردیبهشت 1391
38000 ریال
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 30 دی 1388
490000 ریال
مهین محمدی، مصطفی یوسفی راد مهین محمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 بهمن 1398
220000 ریال
مهین محمدی، علی درویش زاده، ابوالقاسم وامقی (ویراستار) مهین محمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 فروردین 1389
210000 ریال
جیمزدوایت دینا، مهین محمدی (مترجم) جیمزدوایت دینا
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 آبان 1398
400000 ریال
مهین محمدی، علی درویش زاده مهین محمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 مرداد 1384
210000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - 27 شهریور 1398
300000 ریال
ناشر: فخر الاسلام - اسفند 1394
100000 ریال
مهین محمدی (گردآورنده) مهین محمدی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی اراک، مرکز فراهان - 20 آذر 1392
30000 ریال
پل اسپری، برایان گدلینسک، سیدجواد مقدسی (مترجم)، مهین محمدی (ویراستار) پل اسپری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 اردیبهشت 1390
83200 ریال
فلوریز خیری، منصور قربانی (ویراستار)، مهین محمدی (ویراستار) فلوریز خیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 بهمن 1398
90000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد