ترتیب بر اساس:
سیمور چاوست، استیون هلر، لیلا کسائی (مترجم)، مهگان فرهنگ (مترجم) سیمور چاوست
ناشر: مارلیک - 5 شهریور 1393
450000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
مهگان فرهنگ، سعید ذوالنوریان، مانی فرسایی (ویراستار) مهگان فرهنگ
ناشر: کتاب آبان - 10 خرداد 1393
280000 ریال
مهگان فرهنگ، سعید ذوالنوریان مهگان فرهنگ
ناشر: مارلیک - 26 دی 1388
100000 ریال
ناشر: عفاف، مارلیک - 21 بهمن 1387
25000 ریال
مهگان فرهنگ مهگان فرهنگ
ناشر: مارلیک - 23 بهمن 1387
250000 ریال
مهگان فرهنگ مهگان فرهنگ
ناشر: مارلیک - 12 اسفند 1397
500000 ریال
مهگان فرهنگ مهگان فرهنگ
ناشر: مارلیک - 5 آذر 1390
150000 ریال
مهگان فرهنگ مهگان فرهنگ
ناشر: مارلیک - 23 دی 1398
200000 ریال
ناشر: مارلیک - 10 اسفند 1398
200000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد