ترتیب بر اساس:
ملیحه جهانیان، رمضان سلطانی، محبوبه عبادی، ملیحه کیان پور (ویراستار)، راضیه مخبریان نژاد (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) ملیحه جهانیان
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 4 مرداد 1388
180000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
علی ملاحسینی، ناهید حسینی کاظمی نژاد، شهروز فرجاد، رسول نظری، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) علی ملاحسینی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 13 دی 1388
73000 ریال
مریم ابراهیمی، مجتبی تیبا، مطهره آخوندی، ساناز حسین زاده، احسان مردوخ روحانی، شفیق خانبانی، سیمین ویسی، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) مریم ابراهیمی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 13 خرداد 1388
230000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 11 آذر 1388
62000 ریال
مهدی رفعتی پناه، مرتضی مصفانهر، ملیحه کیان پور (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) مهدی رفعتی پناه
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 13 خرداد 1388
240000 ریال
مجتبی تیبا، زهرا گلکار، مهسا یوسفی کیا (ویراستار)، مطهره آخوندی (ویراستار)، سیدمحمود زرگر (ویراستار) مجتبی تیبا
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 13 خرداد 1388
210000 ریال
فواد کلوندی، شهلا محمدی، مهسا یوسفی کیا (ویراستار)، پروانه خنجری (ویراستار) فواد کلوندی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 30 بهمن 1389
168000 ریال
اسحاق سام خانیان، نصیر داستان، سیداحسان هندی (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) اسحاق سام خانیان
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 30 بهمن 1389
67000 ریال
ناهید حسینی کاظمی نژاد، شهروز فرجاد، سیده مریم زاهدی، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) ناهید حسینی کاظمی نژاد
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 15 اردیبهشت 1389
110000 ریال
محمدصالح سهرابی، محمد گلمکانی، سجاد افشاریان (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار)، آتنا صادقی (ویراستار)، فریناز غلامی (ویراستار) محمدصالح سهرابی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 13 خرداد 1388
88000 ریال
هدایت صبوری، آروین مرتب، احسان جمشیدپور، سجاد افشاریان (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) هدایت صبوری
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 13 خرداد 1388
53000 ریال
محمدصالح سهرابی، محمد گلمکانی، سجاد افشاریان (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار)، آتنا صادقی (ویراستار) محمدصالح سهرابی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 13 خرداد 1388
98000 ریال
حامد هوشیاران، زینب باقری نژاد، عسل عظیمیان، محجوبه یدالله پور (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) حامد هوشیاران
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 1 دی 1388
70000 ریال
حامد هوشیاران، زهره السادات امیرآفتابی، محجوبه یدالله پور (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) حامد هوشیاران
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 18 اردیبهشت 1389
102000 ریال
حامد هوشیاران، فرناز آرتا، مهرنوش ابوذری، عهدیه عالی پور (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) حامد هوشیاران
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 1 خرداد 1391
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد