ترتیب بر اساس:
آدریان هالیدی، مهری بهار (مترجم) آدریان هالیدی
ناشر: علم - آبان 1394
2450000 ریال 2205000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
مهری بهار مهری بهار
ناشر: سمت - آذر 1400
480000 ریال 432000 ریال
مهری بهار مهری بهار
ناشر: علم - اسفند 1393
1850000 ریال 1665000 ریال
مهری بهار مهری بهار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1389
75000 ریال
مهری بهار، علی حاجی محمدی، حسن بخشی، مراد مهدی نیا (ویراستار) مهری بهار
ناشر: طرح آینده - اسفند 1390
60000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد