ترتیب بر اساس:
آدریان هالیدی، مهری بهار (مترجم) آدریان هالیدی
ناشر: علم - آبان 1394
1350000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
مهری بهار مهری بهار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 18 بهمن 1389
75000 ریال
مهری بهار مهری بهار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 13 خرداد 1391
45000 ریال
مهری بهار، علی حاجی محمدی، حسن بخشی، مراد مهدی نیا (ویراستار) مهری بهار
ناشر: طرح آینده - 27 اسفند 1390
60000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد