ترتیب بر اساس:
داریل بم، سوزان نولن هوکسما، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، ریتا اتکینسون، مهرداد بیک (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) داریل بم
ناشر: رشد - 1401
5500000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
متیو مکی، فنینگ، مهرناز شهرآرای (مترجم) متیو مکی
ناشر: آسیم - 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
مهرناز شهرآرای مهرناز شهرآرای
ناشر: علم - آبان 1384
2550000 ریال 2295000 ریال
الیسون ویدلی، آن برچ، تونی مالیم، مهرناز شهرآرای (مترجم) الیسون ویدلی
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - 1382
400000 ریال 360000 ریال
پل پینتریچ، دیل شونک، مهرناز شهرآرای (مترجم) پل پینتریچ
ناشر: علم - مهر 1398
9500000 ریال
متیو مکی، پاتریک فنینگ، مهرناز شهرآرای (مترجم) متیو مکی
ناشر: آسیم - بهمن 1400
1200000 ریال
تیناپین برایسن، دانیل ج. سیگل، مهرناز شهرآرای (مترجم)، بهاره فیروزه (ویراستار) تیناپین برایسن
ناشر: آسیم - بهمن 1401
1200000 ریال
دانیل ج. سیگل، مری هارتزل، مهرناز شهرآرای (مترجم)، امید اقتداری (ویراستار) دانیل ج. سیگل
ناشر: آسیم - بهمن 1401
1700000 ریال
دانیل ج. سیگل، مهرناز شهرآرای (مترجم)، امید اقتداری (ویراستار) دانیل ج. سیگل
ناشر: آسیم - اردیبهشت 1399
1300000 ریال
دنیل جی سیگل، مری هارتسل، مهرناز شهرآرای (مترجم)، مریم اسفاری (مترجم)، بهاره فیروزه (ویراستار) دنیل جی سیگل
ناشر: آسیم - مهر 1390
65000 ریال
دانیل ا. هیوز، جاناتان اف. بیلین، مهرناز شهرآرای (مترجم)، فاطمه حاجی آقازاده (ویراستار) دانیل ا. هیوز
ناشر: آسیم - مهر 1402
280000 ریال
ریتا اتکینسون، ریچارد اتکینسون، ادوارد اسمیت، داریل بم، سوزان نولن هوکسما، یوسف کریمی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، نیسان گاهان (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، مهدی محی الدین بناب (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - آذر 1384
295000 ریال
تیناپین برایسن، دانیل ج. سیگل، مهرناز شهرآرای (مترجم)، امید اقتداری (ویراستار) تیناپین برایسن
ناشر: آسیم - اردیبهشت 1400
450000 ریال
رابین فی وش، سوزان گولومبوک، مهرناز شهرآرای (مترجم) رابین فی وش
ناشر: ققنوس - بهمن 1384
120000 ریال
مهرناز شهرآرای مهرناز شهرآرای
ناشر: رشد - خرداد 1386
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد