ترتیب بر اساس:
ریتا اتکینسون، سوزان نولن هوکسما، داریل بم، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، رضا زمانی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - 5 اردیبهشت 1400
4500000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
دنیل جی سیگل، تیناپین برایسن، مهرناز شهرآرای (مترجم) دنیل جی سیگل
ناشر: آسیم - 15 اردیبهشت 1400
700000 ریال
دنیل جی سیگل، مهرناز شهرآرای (مترجم) دنیل جی سیگل
ناشر: آسیم - 22 فروردین 1399
1300000 ریال
تیناپین برایسن، دانیل جی. سیگل، مهرناز شهرآرای (مترجم) تیناپین برایسن
ناشر: آسیم - 5 مرداد 1398
450000 ریال
متیو مکی، فنینگ، مهرناز شهرآرای (مترجم) متیو مکی
ناشر: آسیم - 20 آذر 1401
1500000 ریال
متیو مکی، پاتریک فنینگ، مهرناز شهرآرای (مترجم) متیو مکی
ناشر: آسیم - 5 بهمن 1400
1200000 ریال
مری هارتزل، دانیل جی. سیگل، مهرناز شهرآرای (مترجم) مری هارتزل
ناشر: آسیم - 10 شهریور 1400
950000 ریال
دنیل جی سیگل، مری هارتسل، مهرناز شهرآرای (مترجم)، مریم اسفاری (مترجم)، بهاره فیروزه (ویراستار) دنیل جی سیگل
ناشر: آسیم - 25 مهر 1390
65000 ریال
ریتا اتکینسون، ریچارد اتکینسون، ادوارد اسمیت، داریل بم، سوزان نولن هوکسما، یوسف کریمی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، نیسان گاهان (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، مهدی محی الدین بناب (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - 2 آذر 1384
295000 ریال
رابین فی وش، سوزان گولومبوک، مهرناز شهرآرای (مترجم) رابین فی وش
ناشر: ققنوس - 3 بهمن 1384
120000 ریال
مهرناز شهرآرای مهرناز شهرآرای
ناشر: رشد - 12 خرداد 1386
20000 ریال
گری اسمال، مهرناز شهرآرای (مترجم) گری اسمال
ناشر: آسیم - مهر 1397
900000 ریال
مهرناز شهرآرای مهرناز شهرآرای
ناشر: علم - 28 آبان 1384
950000 ریال
ملانی ج.وی. فنل، مهرناز شهرآرای (مترجم) ملانی ج.وی. فنل
ناشر: تک رنگ - اردیبهشت 1395
190000 ریال
کارول گیلیگان، مهرناز شهرآرای (مترجم) کارول گیلیگان
ناشر: تک رنگ - مهر 1396
215000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد