ترتیب بر اساس:
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - آبان 1385
28000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - آذر 1388
58000 ریال
طیبه طاهری (ویراستار)، فاطمه رنجبرفر (ویراستار)، سمیرا غفارخانی (ویراستار)، مهرداد میرزایی (گردآورنده) طیبه طاهری (ویراستار)
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - دی 1391
120000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - آبان 1385
22000 ریال
کامران دهقان (ویراستار)، غلامعلی حسن پور (ویراستار)، مهسا خیاط خویی (ویراستار)، مهرداد میرزایی (گردآورنده) کامران دهقان (ویراستار)
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - اردیبهشت 1388
29000 ریال
مهرداد میرزایی، مجتبی ولی پوری، سولماز جمالی، منصوره علی محمدی مهرداد میرزایی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - آذر 1385
30000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 1381
19000 ریال
مهرداد میرزایی، رضا سازمند، حسین صادق نژاد (ویراستار) مهرداد میرزایی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - آذر 1390
22500 ریال
مهرداد میرزایی، رضا سازمند، طاهره زحمت کش (نقاش) مهرداد میرزایی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - دی 1390
52000 ریال
مهرداد میرزایی، رضا سازمند، حسین صادق نژاد (بازنویسی) مهرداد میرزایی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - آبان 1390
مهرداد میرزایی، حسین صادق نژاد (ویراستار) مهرداد میرزایی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - آبان 1390
22500 ریال
مهرداد میرزایی، طاهره زحمت کش (تصویرگر) مهرداد میرزایی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - آبان 1390
60000 ریال
مهرداد میرزایی، نفیسه اصغری (ویراستار) مهرداد میرزایی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - شهریور 1391
37500 ریال
مهرداد میرزایی، نفیسه اصغری (ویراستار) مهرداد میرزایی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - دی 1391
85000 ریال
نمایش 1 - 15 از 61 مورد