ترتیب بر اساس:
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، کریم جعفری (ویراستار)، متین پدرامی (ویراستار)، مارتین براون(تصویرگر) تری دیری
ناشر: افق - مهر 1402
1550000 ریال 1395000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار)، کریم جعفری (ویراستار)، مارتین براون(تصویرگر) تری دیری
ناشر: افق - مرداد 1402
1450000 ریال 1305000 ریال
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار)، فیلیپ ریو(تصویرگر) تری دیری
ناشر: افق - اسفند 1401
1050000 ریال 945000 ریال
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، کریم جعفری (ویراستار)، متین پدرامی (ویراستار)، مارتین براون(تصویرگر) تری دیری
ناشر: افق - اسفند 1401
1000000 ریال 900000 ریال
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، کریم جعفری (ویراستار)، مژگان کلهر (ویراستار)، مارتین براون(تصویرگر) تری دیری
ناشر: افق - اسفند 1401
850000 ریال 765000 ریال
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، کریم جعفری (ویراستار)، مژگان کلهر (ویراستار)، مارتین براون(تصویرگر) تری دیری
ناشر: افق - بهمن 1401
950000 ریال 855000 ریال
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم) تری دیری
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - بهمن 1393
900000 ریال 810000 ریال
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، مسعود جوادیان (ویراستار)، مایک فیلیپس(تصویرگر) تری دیری
ناشر: افق - خرداد 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
تری دیری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، مسعود جوادیان (ویراستار)، شهره احدیت (ویراستار)، فلیپ ریو(تصویرگر) تری دیری
ناشر: افق - مرداد 1402
1450000 ریال 1305000 ریال
ویلیام اسلیتور، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) ویلیام اسلیتور
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - تیر 1386
900000 ریال 810000 ریال
مایکل گلدسمیت، مهرداد تویسرکانی (مترجم) مایکل گلدسمیت
ناشر: پیدایش - بهمن 1401
900000 ریال 810000 ریال
زیزو کوردر، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، پیمان اسماعیلیان خامنه (ویراستار) زیزو کوردر
ناشر: قدیانی - 1393
170000 ریال 153000 ریال
کیارتان پاسکیت، مهرداد تویسرکانی (مترجم) کیارتان پاسکیت
ناشر: پیدایش - مرداد 1402
1450000 ریال 1305000 ریال
زیزو کوردر، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، پیمان اسماعیلیان خامنه (ویراستار) زیزو کوردر
ناشر: قدیانی - 1393
170000 ریال 153000 ریال
جان کریستوفر، مهرداد تویسرکانی (مترجم) جان کریستوفر
ناشر: قدیانی - بهمن 1400
350000 ریال 315000 ریال
نمایش 1 - 15 از 85 مورد