ترتیب بر اساس:
ریتا اتکینسون، سوزان نولن هوکسما، داریل بم، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، رضا زمانی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - 13 مرداد 1400
3500000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
ریتا اتکینسون، ریچارد اتکینسون، ادوارد اسمیت، داریل بم، سوزان نولن هوکسما، یوسف کریمی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، نیسان گاهان (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، مهدی محی الدین بناب (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - 2 آذر 1384
295000 ریال
جان هاروی، تقی برومندزاده (مترجم)، لینا ملکمیان (مترجم)، مهرداد بیک (ویراستار) جان هاروی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 11 مهر 1384
48500 ریال
مهرداد بیک، ویلیام گودیکانست، مسعود هاشمی (مترجم)، علی کریمی (مترجم) مهرداد بیک
ناشر: تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی) - 1383
27000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد