ترتیب بر اساس:
مهران گرمه ای، امیرحسین جهانگیر، آرش آذرفر، فرشید فرجاد مهران گرمه ای
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - آبان 1391
900000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
اندرو تانن باوم، مهران گرمه ای (مترجم)، رضا اکبرزاده (مترجم)، غلامحسین رستمی (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: آرتابابا، نوآوران دانشگاه پارسه - بهمن 1388
138000 ریال
جو کسد، مهران گرمه ای (مترجم)، رضا اکبرزاده (مترجم) جو کسد
ناشر: سیمای دانش - بهمن 1384
65000 ریال
اندرو تانن باوم، مهران گرمه ای (مترجم)، رضا اکبرزاده (مترجم)، غلامحسین رستمی (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نیکتاب - آبان 1387
138000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد