ترتیب بر اساس:
ریچارد وایدنر، رابرت سلز، علی اکبر بابایی (مترجم)، مهدی صفا (مترجم) ریچارد وایدنر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 27 آذر 1401
2950000 ریال 2655000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
پرویز کاملی، حمیدرضا مولویان جزی، فرهاد شهبازی دستجرده، هادی سلامتی (زیرنظر)، مهدی صفا (زیرنظر)، علی اکبر بابایی (زیرنظر) پرویز کاملی
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 1387
146000 ریال 131400 ریال
مهدی صفا، علی محمد باغستانی مهدی صفا
ناشر: خوشخوان - 29 فروردین 1385
31000 ریال
چارلز کیتل، اعظم پورقاضی (مترجم)، مهدی صفا (مترجم)، جمشید عمیقیان (مترجم)، حسن عزیزی (ویراستار) چارلز کیتل
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 15 بهمن 1387
135000 ریال
مهدی صفا مهدی صفا
ناشر: خوشخوان - 22 آبان 1384
12000 ریال
مهدی صفا، هادی مضطرزاده، نیما راسخ صالح مهدی صفا
ناشر: خانیران - 4 آذر 1386
25000 ریال
پرویز کاملی، حمیدرضا مولویان جزی، فرهاد شهبازی دستجرده، هادی سلامتی (زیرنظر)، مهدی صفا (زیرنظر)، علی اکبر بابایی (زیرنظر) پرویز کاملی
ناشر: ارکان - 25 مرداد 1385
75000 ریال
مهدی صفا مهدی صفا
ناشر: خلیج فارس، میثاق عدالت، تمثیل، راه نوین - 21 اسفند 1386
18000 ریال
ناشر: گچ - 1 دی 1399
225000 ریال
ناشر: گچ - 1 دی 1399
300000 ریال
مهدی صفا مهدی صفا
ناشر: دانش پژوهان جوان، گچ - 9 دی 1399
800000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد