ترتیب بر اساس:
لویی فردینان سلین، مهدی سحابی (مترجم) لویی فردینان سلین
ناشر: نشر مرکز - 24 تیر 1399
4300000 ریال 3870000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
گوستاو فلوبر، مهدی سحابی (مترجم) گوستاو فلوبر
ناشر: نشر مرکز - 30 مهر 1399
1650000 ریال 1485000 ریال
اینیاتسیو سیلونه، مهدی سحابی (مترجم) اینیاتسیو سیلونه
ناشر: ماهی - 5 اسفند 1401
1300000 ریال 1105000 ریال
اینیاتسیو سیلونه، مهدی سحابی (مترجم) اینیاتسیو سیلونه
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 16 شهریور 1399
3700000 ریال 3330000 ریال
لویی فردینان سلین، مهدی سحابی (مترجم) لویی فردینان سلین
ناشر: نشر مرکز - 19 آذر 1398
2850000 ریال 2565000 ریال
مهدی سحابی مهدی سحابی
ناشر: نشر مرکز - 1382
965000 ریال 868500 ریال
مهدی سحابی مهدی سحابی
ناشر: نشر مرکز - 1382
595000 ریال 535500 ریال
یوری نیکلایویچ تینیانوف، مهدی سحابی (مترجم) یوری نیکلایویچ تینیانوف
ناشر: ماهی - 4 فروردین 1400
1550000 ریال 1317500 ریال
مهدی سحابی مهدی سحابی
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1396
198000 ریال 178200 ریال
سیمون دو بووار، مهدی سحابی (مترجم) سیمون دو بووار
ناشر: فرهنگ نشر نو - 17 خرداد 1399
1300000 ریال
بابک احمدی (مترجم)، افشین جهاندیده (مترجم)، مانی حقیقی (مترجم)، صفیه روحی (مترجم)، مهدی سحابی (مترجم)، نیکو سرخوش (مترجم)، لیلی گلستان (مترجم)، مهران مهاجر (مترجم)، ترانه یلدا (مترجم) بابک احمدی (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - 24 شهریور 1398
1256000 ریال
مارسل پروست، مهدی سحابی (مترجم) مارسل پروست
ناشر: نشر مرکز - 1397
22000000 ریال
گوستاو فلوبر، مهدی سحابی (مترجم) گوستاو فلوبر
ناشر: نشر مرکز - 31 اردیبهشت 1398
1184000 ریال
موریس سیماشکو، مهدی سحابی (مترجم) موریس سیماشکو
ناشر: نگاه - 17 فروردین 1387
1400000 ریال
گوستاو فلوبر، مهدی سحابی (مترجم) گوستاو فلوبر
ناشر: نشر مرکز - 1 اردیبهشت 1401
2300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد