محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، علیرضا صفرزاده (مترجم)، امین عیسی نژاد (مترجم)، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم)، مریم دلفان (مترجم)، زهرا میرآخوری (مترجم)، مایکل گلیسون (ویراستار) حمید آقاعلی نژاد (مترجم)
ناشر: حتمی - اسفند 1398
2490000 ریال 2241000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
الیزابت فوستر، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم) الیزابت فوستر
ناشر: حتمی - تیر 1401
1490000 ریال 1341000 ریال
آلن ارگان، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم)، رئوف نگارش (مترجم)، زکیه حیدری (مترجم)، المیرا میرموسوی(گرافیست) آلن ارگان
ناشر: حتمی - بهمن 1401
2990000 ریال 2691000 ریال
رضا قراخانلو، مهدیه ملانوری شمسی رضا قراخانلو
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - بهمن 1394
1390000 ریال
مهدیه ملانوری شمسی مهدیه ملانوری شمسی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دی 1398
299000 ریال
ادمونداو آسه ودو، مایکل استارک، مهدی ابراهیمی (مترجم)، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم)، علیرضا صفرزاده (مترجم)، سجاد ارشدی (مترجم)، علیرضا شهاب (مترجم) ادمونداو آسه ودو
ناشر: حتمی - مرداد 1393
175000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم ورزشی - مهر 1398
200000 ریال
امین عیسی نژاد، علیرضا صفرزاده (مترجم)، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم)، مریم دلفان (مترجم)، زهرا میرآخوری (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (ویراستار)، مایکل گلیسون (ویراستار) امین عیسی نژاد
ناشر: دنیای حرکت - آبان 1388
80000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد