ترتیب بر اساس:
عبدالحسین زرین کوب، مهدیه ساوجی (ویراستار) عبدالحسین زرین کوب
ناشر: امیرکبیر - تیر 1402
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 675000 ریال
عبدالحسین زرین کوب، مهدیه ساوجی (ویراستار) عبدالحسین زرین کوب
ناشر: امیرکبیر - خرداد 1402
1350000 ریال 1215000 ریال
اکبر احمد، عباس عالی زاده (مترجم)، محمدرضا گلستانی (مترجم)، مهدیه ساوجی (ویراستار)، ابراهیم فیاض(مقدمه) اکبر احمد
ناشر: امیرکبیر - آذر 1402
1000000 ریال 900000 ریال
ژان دبری، رالف استیونسون، پرویز دوائی (مترجم)، مهدیه ساوجی (ویراستار) ژان دبری
ناشر: امیرکبیر - اسفند 1401
1450000 ریال
عبدالرحمن شرقاوی، غلامرضا امامی (مترجم)، مهدیه ساوجی (ویراستار) عبدالرحمن شرقاوی
ناشر: امیرکبیر - بهمن 1400
470000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد