ترتیب بر اساس:
پل جی. هیوئیت، منیژه رهبر (مترجم)، علی اکبر رژدام (ویراستار) پل جی. هیوئیت
ناشر: فاطمی - اسفند 1401
2400000 ریال 2160000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
پل جی. هیوئیت، منیژه رهبر (مترجم) پل جی. هیوئیت
ناشر: فاطمی - آبان 1401
2400000 ریال 2160000 ریال
کنت کرین، منیژه رهبر (مترجم) کنت کرین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1401
3400000 ریال 3060000 ریال
لین مک تاگارت، محمدعلی جعفری (مترجم)، منیژه رهبر (ویراستار) لین مک تاگارت
ناشر: فاطمی - خرداد 1397
1200000 ریال 1080000 ریال
میچیو کاکو، مانی موچهری (مترجم)، منیژه رهبر (ویراستار) میچیو کاکو
ناشر: فاطمی - مرداد 1401
1850000 ریال 1665000 ریال
مایکل ام. وولفسون، عزت الله ارضی (مترجم)، منیژه رهبر (ویراستار) مایکل ام. وولفسون
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - خرداد 1388
1500000 ریال 1350000 ریال
گرگوری بیکر، جری گولوب، محمودرضا شریفیان (مترجم)، مجید قناعت شعار (مترجم)، منیژه رهبر (ویراستار) گرگوری بیکر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اسفند 1384
1000000 ریال 900000 ریال
پل جی. هیوئیت، منیژه رهبر (مترجم)، علی اکبر رژدام (ویراستار) پل جی. هیوئیت
ناشر: فاطمی - شهریور 1401
2900000 ریال 2610000 ریال
پل جی هیوئیت، منیژه رهبر (مترجم)، علی اکبر رژدام (ویراستار) پل جی هیوئیت
ناشر: فاطمی - خرداد 1399
800000 ریال
دیوید هالیدی، رابرت رسنیک، منیژه رهبر (مترجم)، جلال الدین پاشایی راد (مترجم) دیوید هالیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1401
3500000 ریال
اریکا بوم ویتنز، پیمان صاحب سرا (مترجم)، منیژه رهبر (ویراستار) اریکا بوم ویتنز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1387
80000 ریال
اریکا بوم ویتنز، منیژه رهبر (مترجم) اریکا بوم ویتنز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1394
160000 ریال
روث ویلیامز، جورج فرانسیس رینر الیس، یوسف امیرارجمند (مترجم)، منیژه رهبر (ویراستار) روث ویلیامز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1391
90000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، جلال الدین پاشایی راد (مترجم)، منیژه رهبر (ویراستار) رابرت رزنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1388
2000000 ریال
دیوید هالیدی، رابرت رسنیک، کنت اس. کرین، منیژه رهبر (مترجم)، جلال الدین پاشایی راد (مترجم) دیوید هالیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اردیبهشت 1402
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 32 مورد