محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
منوچهر کریم زاده، مظفر سالاری (مترجم)، عاطفه ملکی جو (تصویرگر) منوچهر کریم زاده
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 4 بهمن 1388
370000 ریال 314500 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
کلایواستیپلز لوئیس، امید اقتداری (مترجم)، منوچهر کریم زاده (مترجم)، پالین دایانا بینز (تصویرگر) کلایواستیپلز لوئیس
ناشر: هرمس، کتابهای کیمیا - 2 اردیبهشت 1387
250000 ریال
منوچهر کریم زاده، عبداللطیف طسوجی تبریزی منوچهر کریم زاده
ناشر: طرح نو - 1382
100000 ریال
کلایواستیپلز لوئیس، امید اقتداری (مترجم)، منوچهر کریم زاده (مترجم) کلایواستیپلز لوئیس
ناشر: هرمس، کتابهای کیمیا - 10 بهمن 1384
150000 ریال
مری آن لمب، چارلز لمب، امید اقتداری (مترجم)، منوچهر کریم زاده (مترجم) مری آن لمب
ناشر: طرح نو - 8 خرداد 1389
140000 ریال
بهزاد غریب پور (نقاش)، منوچهر کریم زاده (بازنویسی) بهزاد غریب پور (نقاش)
ناشر: طرح نو - 20 دی 1389
250000 ریال
کلایواستیپلز لوئیس، امید اقتداری (مترجم)، منوچهر کریم زاده (مترجم) کلایواستیپلز لوئیس
ناشر: هرمس، کتابهای کیمیا - 10 بهمن 1384
30000 ریال
بهزاد غریب پور (نقاش)، منوچهر کریم زاده (بازنویسی) بهزاد غریب پور (نقاش)
ناشر: طرح نو - 23 مرداد 1385
950000 ریال
کلایواستیپلز لوئیس، امید اقتداری (مترجم)، منوچهر کریم زاده (مترجم) کلایواستیپلز لوئیس
ناشر: هرمس - 27 مهر 1387
24000 ریال
کلایواستیپلز لوئیس، منوچهر کریم زاده (مترجم) کلایواستیپلز لوئیس
ناشر: هرمس، کتابهای کیمیا - 18 فروردین 1394
150000 ریال
کلایواستیپلز لوئیس، امید اقتداری (مترجم)، منوچهر کریم زاده (مترجم) کلایواستیپلز لوئیس
ناشر: هرمس، کتابهای کیمیا - 1386
170000 ریال
منوچهر کریم زاده (بازنویسی)، سرور کربلایی مهدی (به اهتمام) منوچهر کریم زاده (بازنویسی)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - مرداد 1395
80000 ریال
بابک نیک طلب (ویراستار)، زهره پریرخ (ویراستار)، منوچهر کریم زاده (بازنویسی)، سیوان اسدی (به اهتمام) بابک نیک طلب (ویراستار)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 26 اسفند 1393
82000 ریال
بابک نیک طلب (ویراستار)، زهره پریرخ (ویراستار)، منوچهر کریم زاده (بازنویسی)، مینا غیاث آبادی فراهانی (به اهتمام) بابک نیک طلب (ویراستار)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 26 اسفند 1393
82000 ریال
بابک نیک طلب (ویراستار)، زهره پریرخ (ویراستار)، منوچهر کریم زاده (بازنویسی)، سرور کربلایی مهدی (به اهتمام) بابک نیک طلب (ویراستار)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 26 اسفند 1393
87000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد