ترتیب بر اساس:
منوچهر وکیلیان، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور
340000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 360000 ریال
منوچهر وکیلیان، مهران فرج اللهی (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 آبان 1399
280000 ریال
منوچهر وکیلیان، حکیمه سپاسی تهرانی (ویراستار)، منیژه کرباسی (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
410000 ریال
محمدعلی احمدوند، نیره توکلی (ویراستار)، منوچهر وکیلیان (ویراستار)، منیژه کرباسی (ویراستار) محمدعلی احمدوند
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آذر 1390
130000 ریال
منوچهر وکیلیان، منیژه کرباسی، سوسن آقاجان بگلو (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 4 اردیبهشت 1400
410000 ریال
محمدعلی احمدوند، منیژه کرباسی (ویراستار)، منوچهر وکیلیان (ویراستار)، مدیریت تولید محتوا و تجهیزات آموزشی(تهیه و تنظیم) محمدعلی احمدوند
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 مهر 1399
310000 ریال
منوچهر وکیلیان، منیژه کرباسی منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 16 اردیبهشت 1399
420000 ریال
منوچهر وکیلیان، منیژه کرباسی منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشجو - 1383
20000 ریال
منوچهر وکیلیان، حیدر فتح زاده قریبه (تهیه و تنظیم) منوچهر وکیلیان
ناشر: حقوق اسلامی - 18 تیر 1385
20000 ریال
ناشر: فراگیر هگمتانه - 23 تیر 1386
40000 ریال
گیتی شهیدی (مترجم)، منوچهر وکیلیان (ویراستار) گیتی شهیدی (مترجم)
ناشر: فراگیر هگمتانه - 7 خرداد 1390
50000 ریال
منوچهر وکیلیان منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشجو - 30 مهر 1387
30000 ریال
منوچهر وکیلیان منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشجو - 16 اردیبهشت 1398
200000 ریال
منوچهر وکیلیان، منیژه کرباسی منوچهر وکیلیان
ناشر: کرشمه - 27 اسفند 1384
منوچهر وکیلیان، منیژه کرباسی منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 تیر 1388
14950 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد