محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
بریس گات، دومینیک لوپس، فرهاد ساسانی (مترجم)، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم)، امیرعلی نجومیان (مترجم)، بابک محقق (مترجم)، شیده احمدزاده (مترجم)، مسعود قاسمیان (مترجم) بریس گات
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 9 آذر 1393
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - 21 تیر 1399
590000 ریال
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - 24 آذر 1399
1600000 ریال
رنه دکارت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) رنه دکارت
ناشر: بین المللی الهدی - 27 شهریور 1390
170000 ریال
ناشر: نقش و نگار - 26 آذر 1398
890000 ریال
منوچهر صانعی دره بیدی منوچهر صانعی دره بیدی
ناشر: ققنوس - 1 اردیبهشت 1394
70000 ریال
محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی
ناشر: موسسه انتشارات حکمت - دی 1395
350000 ریال
ویلهلم دیلتای، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ویلهلم دیلتای
ناشر: ققنوس - 18 شهریور 1399
2200000 ریال
استون سایکس، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) استون سایکس
ناشر: هرمس - 18 خرداد 1393
40000 ریال
منوچهر صانعی دره بیدی منوچهر صانعی دره بیدی
ناشر: امیرکبیر - 25 اردیبهشت 1387
80000 ریال
منوچهر صانعی دره بیدی منوچهر صانعی دره بیدی
ناشر: ققنوس - 14 دی 1389
1150000 ریال
منوچهر صانعی دره بیدی منوچهر صانعی دره بیدی
ناشر: سروش - 14 تیر 1388
350000 ریال
صمد اوسط، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) صمد اوسط
ناشر: پویندگان دانشگاه - 9 اسفند 1391
50000 ریال
منوچهر صانعی دره بیدی منوچهر صانعی دره بیدی
ناشر: سروش - 7 مرداد 1397
350000 ریال
منوچهر صانعی دره بیدی، مسعود خیرخواه (ویراستار) منوچهر صانعی دره بیدی
ناشر: نقش و نگار، موسسه انتشارات فلسفه - 4 بهمن 1389
1100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد