ترتیب بر اساس:
سیدمحمد حسینی، منصور مام علیپور (ویراستار)، المیرا میرموسوی(گرافیست) سیدمحمد حسینی
ناشر: حتمی - اسفند 1401
3990000 ریال 3591000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
حسن دانشمندی، هما نادری فر، محمد کریمی زاده اردکانی، محمدحسن کردی اشکذری، منصور مام علیپور (ویراستار) حسن دانشمندی
ناشر: حتمی - بهمن 1398
3990000 ریال 3591000 ریال
ناشر: حتمی - آبان 1399
690000 ریال
بهمن محمدی ممان، سهیلا منصوری، منصور مام علیپور (ویراستار) بهمن محمدی ممان
ناشر: حتمی - آبان 1399
490000 ریال
فاطمه مدرسی، هیرو عیسوی (ویراستار)، منصور مام علیپور (ویراستار) فاطمه مدرسی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - بهمن 1398
339000 ریال
حمیرا زمردی، غزال اسمعیلی برزی، منصور مام علیپور (ویراستار)، علیرضا زمانی(گرافیست) حمیرا زمردی
ناشر: شناسنامه - فروردین 1401
منصور مام علیپور (ویراستار)، زهرا حبیبی(شاعر) منصور مام علیپور (ویراستار)
ناشر: افق بی پایان - فروردین 1401
350000 ریال
فاطمه مدرسی، منصور مام علیپور، علیرضا زمانی(گرافیست) فاطمه مدرسی
ناشر: شناسنامه - فروردین 1401
کرم عرب عامری، منصور مام علیپور (ویراستار) کرم عرب عامری
ناشر: شناسنامه - بهمن 1401
لین نورتون، پیتر بیکر، مهدی خسروی (مترجم)، حمید اراضی (ویراستار)، منصور مام علیپور (ویراستار)، علیرضا زمانی(گرافیست) لین نورتون
ناشر: شناسنامه - فروردین 1401
ایمی اشمور، حمید اراضی (مترجم)، محمود کریمی فرد (مترجم)، الهام حاجی وند (مترجم)، منصور مام علیپور (ویراستار) ایمی اشمور
ناشر: شناسنامه - فروردین 1401
جان کارلوس، مقصود نبیل پور (مترجم)، زینب نظام دوست (مترجم)، صابر صادقی طبس (مترجم)، منصور مام علیپور (ویراستار) جان کارلوس
ناشر: شناسنامه - فروردین 1401
سوفی هانا، عباس کریمی عباسی (مترجم)، منصور مام علیپور (ویراستار) سوفی هانا
ناشر: افق بی پایان - فروردین 1401
1000000 ریال
سوفی هانا، هانیه اسدبیگی (مترجم)، منصور مام علیپور (ویراستار) سوفی هانا
ناشر: افق بی پایان - فروردین 1401
1200000 ریال
سوفی هانا، امیر لولو (مترجم)، منصور مام علیپور (ویراستار) سوفی هانا
ناشر: افق بی پایان - فروردین 1401
1200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد