ترتیب بر اساس:
جان ادوارد هال، مایکل ای. هال، معصومه گلستان جهرمی (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، پروین بابایی (مترجم)، محمد رستم پورواجاری (مترجم)، بهروز خاکپورطالقانی (مترجم)، پریشاد قوام (مترجم)، عادله جعفری (مترجم) جان ادوارد هال
ناشر: کتاب ارجمند - تیر 1402
4500000 ریال 4050000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
جان ادوارد هال، معصومه گلستان جهرمی (مترجم)، پروین بابایی (مترجم) جان ادوارد هال
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - بهمن 1400
2900000 ریال
آرتور سی. گایتون، جان ادوارد هال، محمد رستم پورواجاری (مترجم)، پروین بابایی (مترجم)، معصومه گلستان جهرمی (مترجم)، مسعود رفیعی (مترجم) آرتور سی. گایتون
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1397
1900000 ریال
فاطمه نبوی زاده رفسنجانی، معصومه گلستان جهرمی فاطمه نبوی زاده رفسنجانی
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - اردیبهشت 1390
75000 ریال
جان ادوارد هال، مایکل ای. هال، بهروز خاکپورطالقانی (مترجم)، عادله جعفری (مترجم)، محمد رستم پورواجاری (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، پریشاد قوام (مترجم)، معصومه گلستان جهرمی (مترجم)، پروین بابایی (مترجم) جان ادوارد هال
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1399
1900000 ریال
جان هال، مایکل هال، معصومه گلستان جهرمی (مترجم)، پروین بابایی (مترجم) جان هال
ناشر: ارجمند - اسفند 1400
1700000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد