ترتیب بر اساس:
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 4 اردیبهشت 1390
169000 ریال
هلن استروبرت اسپیژیاله، دانا رینالدی کارپنتر، آلیس خاچیان (مترجم)، مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم)، عیسی محمدی (مقدمه) هلن استروبرت اسپیژیاله
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 1394
499000 ریال
مصطفی شوکتی احمدآباد، رضا ضیغمی مصطفی شوکتی احمدآباد
ناشر: جامعه نگر - 3 آبان 1390
199000 ریال
عفاف ابراهیم ملیس، عیسی محمدی (مترجم)، مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم) عفاف ابراهیم ملیس
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 20 تیر 1388
590000 ریال
حمید حجتی، مصطفی شوکتی احمدآباد (مقدمه)، راضیه السادات حسینی (تدوین)، سمیه سیاحی (تدوین)، همت الله مومن آبادی (تدوین) حمید حجتی
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 23 خرداد 1389
399000 ریال
حمید حجتی، راضیه السادات حسینی (تدوین)، سمیه سیاحی (تدوین)، همت الله مومن آبادی (تدوین)، فاطمه پولادی (تدوین)، مصطفی شوکتی احمدآباد (مقدمه) حمید حجتی
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 27 آذر 1392
499000 ریال
مصطفی شوکتی احمدآباد مصطفی شوکتی احمدآباد
ناشر: جامعه نگر - 1386
149000 ریال
مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم)، داود عزیزی (مترجم) مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم)
ناشر: حیان - 2 آبان 1386
39900 ریال
مصطفی شوکتی احمدآباد مصطفی شوکتی احمدآباد
ناشر: جامعه نگر - 26 دی 1388
199000 ریال
باربارافیونا ولر، پروین امامی شوشتری (مترجم)، مصطفی شوکتی احمدآباد (ویراستار) باربارافیونا ولر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 23 مرداد 1389
99000 ریال
مصطفی شوکتی احمدآباد (مقدمه)، محبوبه صفدریان (تدوین)، حمید حجتی (تدوین)، جعفر علیحیدری ممقانی (تدوین) مصطفی شوکتی احمدآباد (مقدمه)
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 6 تیر 1389
89000 ریال
مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم)، شاهرخ علی نیا (مترجم)، کیوان سلیمی (مترجم) مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم)
ناشر: جامعه نگر - 1 خرداد 1392
450000 ریال
لینداآن سیلوستری، مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم) لینداآن سیلوستری
ناشر: جامعه نگر - 21 دی 1398
2990000 ریال
مصطفی شوکتی احمدآباد (ویراستار)، پرخیده حسنی (زیرنظر) مصطفی شوکتی احمدآباد (ویراستار)
ناشر: پرستاران جوان - مرداد 1397
295000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد