ترتیب بر اساس:
محمدحسین ایران نژادپاریزی، حسن اکبری، مصطفی خوشنویس، جواد شمس وهمکاران محمدحسین ایران نژادپاریزی
ناشر: دانشگاه یزد - 1394
150000 ریال 135000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
انوشیروان شیروانی، سودابه علی احمد کروری، مصطفی خوشنویس، محمد متینی زاده، گرجی ایمانی، شهیده شبستانی، حسین ولی پور کهرود انوشیروان شیروانی
ناشر: نیاک - دی 1390
250000 ریال
خسرو ثاقب طالبی، محمدحسن عصاره (مترجم)، محمود دستمالچی (مترجم)، حسین سردابی (مترجم)، مصطفی خوشنویس (مترجم)، علیرضا میربادین (مترجم)، محسن کلاگری (مترجم)، حسن مداح عارفی (مترجم) خسرو ثاقب طالبی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1381
13000 ریال
مصطفی خوشنویس، سودابه علی احمدکروری، محمد متینی زاده، محمدحسین جزیره ای (ویراستار)، مرتضی ابراهیمی رستاقی (ویراستار) مصطفی خوشنویس
ناشر: پونه - اردیبهشت 1390
200000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد