ترتیب بر اساس:
مصطفی حسین زاده، ایروینگ فینکل (مترجم)، علی حسن آبادی (ویراستار) مصطفی حسین زاده
ناشر: کتاب پارسه - اسفند 1391
140000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
هنری گراهام داکینز (مترجم)، مصطفی حسین زاده (مترجم)، علی حسن آبادی (ویراستار) هنری گراهام داکینز (مترجم)
ناشر: کتاب پارسه - بهمن 1398
140000 ریال
ناشر: سنجش و دانش، راه دکتری - بهمن 1397
180000 ریال
طیبه فرهانی، مصطفی حسین زاده طیبه فرهانی
ناشر: ملرد - مهر 1397
100000 ریال
مصطفی حسین زاده مصطفی حسین زاده
ناشر: ملرد - بهمن 1397
150000 ریال
مصطفی حسین زاده مصطفی حسین زاده
ناشر: مکتب اسنوند - بهمن 1397
150000 ریال
ناشر: طاهری - خرداد 1398
100000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی شمال پایدار - آبان 1392
45000 ریال
ناشر: کلید پژوه - خرداد 1402
1200000 ریال
مصطفی حسین زاده(به اهتمام) مصطفی حسین زاده(به اهتمام)
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - بهمن 1398
140000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد